روزهای آخر سال

بیست و چهار سال پیش، در آخرین روزهای سال مار، من در بیمارستان بستری شدم و حتی سال تحویل رو هم بیمارستان بودم. امسال خوشحال بودم که خیلی سال بدی نبود و داره تموم میشه بدون اینکه نیش مار بهم اصابت کنه. - می دونم که بد جوری خرافاتیه این حرفا ولی تو همون بیمارستان که بودم پرستارا می گفتن امسال خیلی سال بدی بود خیلی مریضهای بدی داشتیم آخر سال، مار نیش خودش رو زد و رفت. و اینا تو ذهن من که یه بچه مریض هفت ساله بودم کاملا حک شده - به هر حال چند روز کمر درد بدی گرفتم، امیدوارم اندفعه کارم به بیمارستان نرسه.خدا کنه امسال رو هم به سلامت به پایان برسونیم.

/ 0 نظر / 82 بازدید