زندگی کوانتومی

من یک زن هستم در ابتدای دهه چهارم زندگی. چند سالی هست که ازدواج کردم. روزهای سخت و شیرین زیادی رو تو زندگی گذروندم. اینجا هم یه جورایی دفتر خاطراتمه. سالهاست که کم حوصله شدم تو نوشتن. امیدوارم که بتونم دوباره شروع کنم.

اسفند 92
2 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
4 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
آذر 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
4 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
5 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
5 پست
شهریور 87
9 پست
مرداد 87
11 پست
تیر 87
16 پست
خرداد 87
8 پست
اسفند 86
5 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
اسفند 83
3 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
3 پست
دی 82
2 پست
آذر 82
2 پست
آبان 82
3 پست
مهر 82
7 پست
شهریور 82
9 پست
مرداد 82
5 پست
تیر 82
4 پست
خرداد 82
7 پست
فرهنگی
2 پست
روزمرگی
5 پست
کنسرت
1 پست