زندگی کوانتومی

من یک زن هستم در ابتدای دهه چهارم زندگی. چند سالی هست که ازدواج کردم. روزهای سخت و شیرین زیادی رو تو زندگی گذروندم. اینجا هم یه جورایی دفتر خاطراتمه. سالهاست که کم حوصله شدم تو نوشتن. امیدوارم که بتونم دوباره شروع کنم.

اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
آبان 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
آذر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
اسفند 83
1 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
1 پست
بهمن 82
1 پست
دی 82
1 پست
آذر 82
1 پست
آبان 82
1 پست
مهر 82
1 پست
شهریور 82
1 پست
مرداد 82
1 پست
تیر 82
1 پست
خرداد 82
1 پست